نمایش دادن همه 5 نتیجه

تحلیل پایداری سد خاکی هنگام تخلیه سریع و آهسته مخزن در PLAXIS

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تحلیل پایداری سد خاکی هنگام تخلیه سریع و آهسته مخزن در PLAXIS تحلیل پایداری سد خاکی هنگام تخلیه سریع و آهسته مخزن در PLAXIS
1:50:46
3
201,000 تومان

تحلیل تخلیه سریع و آهسته مخزن سد خاکی در GeoStudio – SEEP/W

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تحلیل تخلیه سریع و آهسته مخزن سد خاکی در GeoStudio – SEEP/W
1:53:42
3
201,000 تومان

تحلیل دینامیکی سد خاکی در GeoStudio – QUAKE/W

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

تحلیل دینامیکی سد خاکی در GeoStudio – QUAKE/W

2:40:00
5
201,000 تومان

تحلیل دینامیکی سد خاکی در PLAXIS V20

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
تحلیل دینامیکی سد خاکی در PLAXIS V20
1:44:42
3
200,000 تومان

مدل‌سازی سد خاکی در PLAXIS V20

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مدل‌سازی سد خاکی در PLAXIS V20
2:00:00
2
200,000 تومان