نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷)

کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، […]

نمایش دادن محتوا

کتاب خاک‌های غیر اشباع، (۲۰۱۰)

  کتاب خاک‌های غیر اشباع، (۲۰۱۰) Unsaturated Soils […]