بلاگ ها

راهنمای طراحی دیوارهای حائل نمایش مطلب

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶)

نمایش مطلب

کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷)

نمایش مطلب

کتاب خاک‌های غیر اشباع، (۲۰۱۰)