کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷)

کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷)

کتاب Fundamentals of Rock Mechanics اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷)

Fundamentals of Rock Mechanics (2007)

نوشته: J. C. Jaeger, N. G.W. Cook, and R. W. Zimmerman

 

این کتاب شامل فصل‌های زیر است:

 • سنگ به عنوان یک مصالح
 • تحلیل تنش و کرنش
 • اصطکاک در سطوح سنگ
 • تغییر شکل و گسیختگی سنگ
 • الاستیسیته خطی
 • آزمون‌های آزمایشگاهی سنگ‌ها
 • پوروالاستیسیته و ترموالاستیسیته
 • تنش‌ها در اطراف حفره‌ها و گودها
 • رفتار غیرارتجاعی
 • مدل‌های میکرومکانیکی
 • انتشار موج در سنگ‌ها
 • رفتار هیدرومکانیکی درزها
 • وضعیت تنش زیرسطحی
 • کاربردهای زمین‌شناسی

 

کتاب کتاب اصول مکانیک سنگ، ویرایش پنجم (۲۰۰۷) را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر از ژئوسرا دریافت کنید:

geosaraadmin

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: